Martens-mulder stichting

'De complete zilvercollectie'

De initiatief- en naamgevers van de Martens-Mulder Stichting waren in alle opzichten gedenkwaardige mensen. Mevrouw, een dame, klein van stuk, maar groots in haar ideeën en activiteiten, mijnheer Martens, doctor in de geneeskunde, een heer om letterlijk en figuurlijk tegen op te zien. Beiden waren geboren in Groningen; beiden hebben jarenlang een huisartspraktijk gevoerd in de stad Utrecht.

Johannes Cornelis Martens, geboren 11 juli 1896, werd in 1921 arts, waarna hij werkzaam was op de afdeling inwendige geneeskunde van het Militair Hospitaal. Op 23 maart 1923 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift getiteld Drie gevallen van baarmoederverdubbeling en myoom. Vier jaar later besloot hij tot een carrière-switch. Dokter Martens vond dat zijn kunde en kunst beter tot hun recht kwamen in de zorg als huisarts. Hij vestigde in Utrecht een alsmaar groeiende stadspraktijk, waar hij zich met volle overgave voor inzette. Zijn kordate echtgenote Roelfina stond hem hierin bij. Hij was een vooruitstrevend arts, idealistisch, met een hart van goud. In Utrecht was hij mede-oprichter van de plaatselijke Huisartsenvereniging. ‘In weer en wind, op allerlei gemechaniseerde en niet-gemechaniseerde voertuigen deed hij zijn praktijk’, zo herinnert een collega zich. Gedurende 48 jaar huisartsenij heeft hij slechts tweemaal korte tijd moeten verzuimen.