NAUTILUSBEKER

ca 1610
Nederland of Duitsland

De nautilusschelp (Nautilus Pompilius) is gevat in een verguld zilveren montuur, bestaande uit een onversierde liprand rondom de opening en vier spangen, waarvan er één uitmondt in de kop van een zeemonster. Het lijkt alsof het monster zich vastbijt in de fragmakegel van de schelp; de spang eronder is uitgewerkt als zijn geschubde lijf. De andere spangen zijn opengewerkt, die aan de zijden tonen een specifiek patroon dat ook op de voet terugkomt. De spangen zijn vastgezet met scharnieren; op de navel van de schelp, versierd met een spiraalvorm die refereert aan de interne windingen, zijn monsterkop en liprand met elkaar verbonden. Schelp en montuur worden gedragen door een naakte vrouw knielend op een wereldbol, als een rijksappel voorzien van een bekronend kruis. Op de bol zijn in stippellijntjes de toen bekende continenten aangegeven, met de gegraveerde namen ‘Evropa’, ‘Aefrica’, ‘Asia’, ‘America’ en ‘Terra Avstrialis’. Een profielrand stelt de evenaar voor; met gegraveerde lijnen zijn de keerkringen en poolcirkels aangeduid. De personificatie is vermoedelijk op te vatten als Vrouwe Wereld. De gedreven nodus heeft een randversiering, voorzien van acanthusbladeren. Het opengewerkte patroon van de gewelfde voet herinnert aan het zogenoemde ‘Schwarzornament’ (zwartwerkornament), bekend van voorbeeldprenten uit de eerste decennia van de 17de eeuw. Dit verfijnd vervolg op het rolwerk bestaat uit een schakeling van symmetrisch geplaatste voluten, vaak met scherpe punten, en lijkt geïnspireerd door onder anderen Esaias van Hulsen.[1] Een inscriptie onderop de voet luidt: ‘Monumentum hoc bene gestae rei pupillaris Avunculo suo esse voluerunt Syouck et Leo a Mellema 1610’ (Sjouck en Leo Mellema wilden dat dit voor hun oom van moederszijde een aandenken is aan een goed uitgeoefende voogdijschap 1610).[2] Hun vader was de grondlegger van het Nederlandse boekhouden Eelcke (of: Elcius) Mellema (1544-na 1602). Een eerder herstelde nautilusschelp met oranje-bruin gestreepte fragmakegel is in 2014 bij een restauratie door de firma J.L. Hassoldt jr te Amsterdam vervangen door een geheel gepolijst exemplaar. Een Hollandse, vroeg 17de-eeuwse nautilusbokaal in verguld koper in het Kremlin-museum in Moskou vertoont gelijke onderdelen (hieronder).[3]

De wat aangepaste monsterkop kreeg hier vinnen, terwijl het Vrouwe Wereld-figuurtje op diens kop staat en nu, met ketens om de bovenarmen, Andromeda verbeeldt. Als drager van de schelp fungeert een beeldje van Perseus, Andromeda’s redder, als voet het monster dat hij verslaat. De zilverlegering van het montuur is onderzocht, maar twee meetmethoden leverden geen eenduidig beeld op.[3]

 

[1] Bijvoorbeeld: Rijksmuseum, Amsterdam, inv.nrs RP-P-1906-2392 en RP-P-1905-2501-2501, 2506-2507; The Metropolitan Museum of Art, New York, inv.nrs 32.123.11 en 2012.55).

[2] Met dank aan drs H.D.A.J. van den Berg, Nijmegen.

[3] G.A. Markova, Dutch silver. The armoury and its treasures (cat. Kremlin Museum), Moskou 2003, nr 5.

[4] De samenstelling van de legering van de bokaal van Eelioeth en van de nautilusbeker is op 22 september 2017 onderzocht in het Ateliergebouw van het Rijksmuseum te Amsterdam. XRF-onderzoek (Olympus Delta X handheld) wijst op een voldoende gehalte aan bismut (Bi) en lood (Pb) om moderne objecten (eind 19de, begin 20ste eeuw) uit te sluiten, maar een computerprogramma (PyMca) suggereert dat de vergulding de meting verstoorde, waardoor deze bij de nautilusbeker zou uitkomen beneden de 17de-eeuwse gemiddelden (Bi 0.03-0.04 %, Pb 0.3-0.5 %). Vergelijkbaar onderzoek van 17de-eeuwse vergulde objecten resulteert eveneens in lagere bismut- en loodwaarden, maar het schort aan voldoende context-onderzoek om de getallen te corrigeren. (J. van Bennekom, Onderzoek naar de legeringssamenstelling van twee objecten uit de collectie Martens-Mulder, 22 september 2017).

handheld Olympus PyMca
Beker Franssoys Eelioeth Pb Bi Pb Bi
zijkant 0.328 geen data 0.098 0.0171
zijkant 0.316 geen data 0.092 0.0159
voet 0.224 geen data 0.184 0.0143
Nautilusbeker Pb Bi Pb Bi
buitenschroefdraad voet 0.212 0.022 0.119 0.0228
binnenkant voet (afstand) 0.173 0.024 0.026 0.0409
schroef figuur 0.190 geen data 0.002 0.0142
tweede meting buitenschroefdraad 0.202 0.018 0.118 0.0277
Afmetingen

hoogte 26,5 cm, breedte 17 cm, ø voet 9,1 cm

Materiaal

nautilusschelp, verguld zilver

Gewicht

496,8 gr

Merken

geen oude merken

later toegevoegd:
I cursief (1906-1953; belastingteken voor nieuwe Nederlandse edelmetalen voorwerpen; is abusievelijk ook wel afgeslagen op oud buitenlands werk; na 1927 werd het tevens afgeslagen op oud Nederlands werk; I = Inlands)

Inventarisnummer

BR0804

Literatuur

Catalogus der tentoonstelling van kunstvoorwerpen, in vroeger eeuwen uit edele metalen vervaardigd, gehouden door de Maatschappij Arti & Amicitiae, Amsterdam 1880, nr 101;

Onno Hellinga, ‘Alde famyljeoantekeningen fan Knijff, Mellema van Oosterzee en Wigara, de skoanfamylje fan Sibrandus Lubbertus’, in: Genealogysk Jierboek 2002 (Fryske Akademy), Ljouwert/Leeuwarden 2002, p. 118;

Onno Hellinga, Paul N. Noomen, ‘Genealogia Ayttana’, in: Genealogysk jierboek, 2011, p. 187-188;

Jean-Pierre van Rijen, Martens-Mulder Collectie. Zilver uit de 17de en 18de eeuw, z.p. 2018, p. 30-31, 33, 35; afb. p. 16, 32-34, cat.nr 4