Bestuur

Het bestuur van de Martens-Mulder Stichting bestaat uit:

 

De heer drs. O. Wolff, voorzitter

Mevrouw mr.drE.R.M. de Haas, secretaris

De heer drs. S.J. Eelkman Rooda, penningmeester

De heer L.B. Gans F.G.A., bestuurslid

 

Mevrouw J.A.HHoffstedde ondersteunt als ambtelijk secretaris, 

de heer drs. J.P.W.H.A. van Rijen als adviseur. 

 

Oud-bestuursleden waren 

mevrouw R. Martens-Mulder (1976-1992), de heer G.A.P. van Helbergen (1976-1993), de heer prof. M.H. Gans (1976-1987), dheer dr. M.G. Buist (1977-1986), de heer dr. R.F.E. de Wit (1986-2014), de heer mr. M.J. Brugma (1986-2007), de heer mr. A.O.H. Tellegen (1994-2003) en de heer baron L.F.C. van Till (2009-2017).

 

 

 
De heer drs. O. Wolff, voorzitter

 


Mevrouw mr.drE.R.M. de Haas, secretaris

 


De heer drs. S.J. Eelkman Rooda, penningmeester

 


De heer L.B. Gans F.G.A., bestuurslid

 

Mevrouw J.A.HHoffsteddeambtelijk secretaris

 


De heer drs. J.P.W.H.A. van Rijen, adviseur