SNUITER OP STANDAARD

1739

Anthony de Rooy

Amsterdam

Met de schaarvormige snuiter werd een kaars gesnoten (de verkoolde resten van de pit werden bijgeknipt) om walmen te voorkomen (hieronder). Het afgeknipte deel werd opgevangen in een bakje bevestigd aan één van de bladen. Op een allegorische prent afgebeeld bij Jacob Cats is dat duidelijk te zien.[1] In een rijm met een dubbele betekenis duidt ‘Vader Cats’ het gevaar van al te drastische maatregelen: ‘Wie kaerssen met den snuyter nijpt, Sie dat hy niet te diep en grijpt; Want die het licht te vinnigh snuyt, Die blust oock groote fackels uyt, En heeft dan niet voor sijnen danck, Als swarten roock en vuylen stanck’.

De snuiter kan rechtop geplaatst worden in een houder met daaraan een harpvormig oor. De punten steken dan door één van de twee gaatjes onderin de houder. Dit onderdeel is geplaatst op een balustervormige stam op een achtzijdige voet met vier acanthusbladpootjes. De verdere versiering bestaat uit cannelures, rozetten, blad- en schelpmotieven.[2] Juist deze decoratie ontbreekt op een verder op tal van punten sterk gelijkende, tien jaar jongere snuiter van De Rooy in Museum Boijmans Van Beuningen (hieronder).[3]

 

[1] Onder meer: J. Cats, Zinne- en minne-beelden. Selfstryd. (…) En andere mengelrymen, Amsterdam (Antoni Schoonenburg, Evert en Jan Visser) 1717, p. 180 (Liceat sperare timenti; XX).

[2] Herkomst snuiter op standaard: Collectie Firma Aardewerk, Den Haag; Privécollectie; Collectie Firma Aardewerk, Den Haag.

[3] J.R. ter Molen, Zilver (cat. Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam), Rotterdam 1994, nr 77.

Afmetingen

hoogte standaard 13,8 cm, hoogte standaard 22,3 cm (met snuiter), voet 8,3 x 8,4 cm, lengte snuiter 15 cm

Materiaal

Zilver

Gewicht

standaard 232,1 gr, snuiter 89,6 gr

Merken

1 MEESTERTEKEN AR in ligatuur, in liggende rechthoek
2 STADSKEUR wapen Amsterdam
3 GEHALTETEKEN gewestelijk wapen Holland
4 JAARLETTER E

Inventarisnummer

BR3525

Literatuur

K.A. Citroen, Amsterdamse zilversmeden en hun merken, Amsterdam 1975, nr 24 (bio);

Emiel Aardewerk, Esther Aardewerk, A. Aardewerk Antiquair Juwelier (cat.), Den Haag 2015, p. 20-21;

Jean-Pierre van Rijen, Martens-Mulder Collectie. Zilver uit de 17de en 18de eeuw, z.p. 2018, p. 235; afb. p. 234, cat.nr 45