BEKER

1656

Jarich Gerrits van der Lely

Leeuwarden

De eenvoudige, aan de binnenzijde vergulde beker volgt een regulier decoratieschema. Onder de verwijde liprand is een fries gegraveerd, gevormd door bandwerk en gevuld met bladerranken met bloemen. Onder deze fries zijn op drie plaatsen symmetrische ornamenten aangebracht rondom medaillons met personificaties: vrouwenfiguren die Geloof (kruis), Hoop (anker) en Liefde (twee kinderen) verbeelden. De medaillons zijn omrand door bloemranken en voluten, waarin de kwabstijl nog herkenbaar is. Aan deze omlijsting ligt een sjabloon ten grondslag dat meermaals terugkeert op bekers van Jarich Gerrits, maar ook op bekers van anderen, zoals Lolle Jeltes en Wynout Beerns van Asten.[1] De voetrand wordt gevormd door profielen, een band van ruiten en koordranden. Onder de bodem is een alliantiewapen met helmsier gegraveerd, alsmede de letters ‘F·V·O·’. Later is hieraan de gestippelde inscriptie ‘G W R 1777’ toegevoegd.

[1] Fries zilver (cat. Fries Museum, Leeuwarden), Arnhem 1985 (tweede druk), nrs 51, 753; Marlies Stoter, Lelie in zilver. Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1788 (cat. Fries Museum, Leeuwarden), Leeuwarden/Zutphen 1989, nr 4.

Afmetingen

hoogte 12 cm, ø cuppa 9,1 cm, ø voet 6,2 cm

Materiaal

Zilver, deels verguld

Gewicht

198,1 gr

Merken

1 MEESTERTEKEN gekroonde lelie
2 STADSKEUR wapen Leeuwarden
3 JAARLETTER E

later toegevoegd:
I cursief (1906-1953; belastingteken voor nieuwe Nederlandse edelmetalen voorwerpen; is abusievelijk ook wel afgeslagen op oud buitenlands werk; na 1927 werd het tevens afgeslagen op oud Nederlands werk; I = Inlands)

Inventarisnummer

BR1610

Literatuur

Marlies Stoter, Lelie in zilver. Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1788 (cat. Fries Museum, Leeuwarden), Leeuwarden/Zutphen 1989, p. 24;

Abraham L. den Blaauwen, Zilver op Sypesteyn. Een keuze uit het bezit van de Martens-Mulder-Stichting en de Van Sypesteyn-Stichting, z.p. / Nieuw-Loosdrecht 1996, nr 11;

Jean-Pierre van Rijen, Martens-Mulder Collectie. Zilver uit de 17de en 18de eeuw, z.p. 2018, p. 101, 105; afb. p. 102-103, cat.nr 15