THEEBUS

1708

Johannes van der Lely

Leeuwarden

Vrijwel de gehele theebus is overtrokken met drijfwerk. Het eivormige lichaam is aan boven- en onderzijde gesierd met acanthusblad, terwijl het deel ertussen zeskantig is uitgewerkt. Iedere zijde is omkaderd en toont hetzelfde symmetrisch band- en bladwerk op een geruwde grond. De ronde voet is versierd met een knorrenrand en een rand die alternerend bestaat uit een acanthusblad en een vrucht (kweepeer?). Het acanthusblad op het lichaam keert terug op een ringvormige zwelling van de hals, de versiering van de voet wordt herhaald op de losse dop. De halfbolvormige dop met bolle rand wordt bekroond door een opgesoldeerde, gestileerde bloemknop. De theebus is waarschijnlijk verguld geweest: resten van verguldsel zijn aanwezig aan de binnenkant en onder de voetrand. [1]

[1] Herkomst theebus: Fa. Beeling, Leeuwarden (1950); Fa. Premsela & Hamburger, Amsterdam.

Afmetingen

hoogte 14,6 cm, ø 7,6 cm

Materiaal

zilver (resten verguldsel)

Gewicht

143,8 gr

Merken

1 MEESTERTEKEN gekroonde lelie
2 STADSKEUR wapen Leeuwarden
3 GEHALTETEKEN gewestelijk wapen Friesland
4 JAARLETTER gekroonde O

later toegevoegd:
I cursief (1906-1953; belastingteken voor nieuwe Nederlandse edelmetalen voorwerpen; is abusievelijk ook wel afgeslagen op oud buitenlands werk; na 1927 werd het tevens afgeslagen op oud Nederlands werk; I = Inlands)

ZII (sinds 1953; keur voor zilveren voorwerpen aangeboden in voltooide staat; tweede gehalte = 835/000)

Inventarisnummer

BR1583

Literatuur

Elias Voet, R. Visscher, Merken van Friesche goud- en zilversmeden; voorafgegaan door de Leeuwarder goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw, Den Haag 1932, nr 444 (meesterteken);

Oude Kunst- en Antiekbeurs Delft (Museum Het Prinsenhof, Delft), 1950, p. 25 (afb.);

Th.M. Duyvené De Wit-Klinkhamer, M.H. Gans, De geschiedenis van het Nederlandse zilver, Amsterdam 1965, pl. 72a;

Beeling, Nederlands zilver 1600-1813, dl. III, Leeuwarden 1986, p. 230-231;

Marlies Stoter, Lelie in zilver. Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1788 (cat. Fries Museum, Leeuwarden), Leeuwarden/Zutphen 1989, p. 34-35 (bio);

Abraham L. den Blaauwen, Zilver op Sypesteyn. Een keuze uit het bezit van de Martens-Mulder-Stichting en de Van Sypesteyn-Stichting, z.p. / Nieuw-Loosdrecht 1996, nr 27;

Jean-Pierre van Rijen, Martens-Mulder Collectie. Zilver uit de 17de en 18de eeuw, z.p. 2018, p. 178; afb. p. 227, cat.nr 35