BEKER

1671

Hidsert Jans Lauswolt

Heerenveen

Op de gladde wand van de relatief grote beker zijn drie medaillons gegraveerd, elk omgeven door symmetrisch opgebouwd rolwerk, deels uitgewerkt als bladeren. Deze decoratie is verbonden met de fries onder de liprand. Niet alleen lijken de C-voluten rond de medaillons hieraan met haken te zijn opgehangen, ook zetten zich boven elke medaillon twee ranken voort in de fries om deze met blad- en bloemwerk te vullen. De medaillons tonen personificaties van de Hoop (vrouw met anker) en het Geloof (vrouw met kruis) en een alliantie­wapen boven de initialen ‘B•B’ en ‘B•C’. Boven de geprofileerde standring zijn kleine vruchtenbomen weergegeven, met telkens een vogel op één van de twee takken. Prenten van Adriaen Muntinck lijken hier een inspiratiebron (hieronder).[1]

Aan de binnenzijde zijn vijf pegels aangebracht in de vorm van bolle knopjes. Deze verschillen in grootte en zijn onnauwkeurig geplaatst: de bovenste pegel is zelfs niet eens gesoldeerd op de door een kruisje gemarkeerde plaats. De hoeveelheid vloeistof (bier) tussen de pegels is dan ook niet gelijk.[2]

[1] Victoria and Albert Museum, Londen, inv.nr E.2621-1910 (vgl.: Ottema-Kingma Stichting, Leeuwarden, inv.nr NO 21563, standplaats: Fries Museum, Leeuwarden; Rijksmuseum, Amsterdam, inv.nr RP-P-2012-79-77).

[2] Herkomst beker: Kasteel Heeswijk, 1900; H.M. Koningin Emma; Koninklijk bezit.

Afmetingen

hoogte 19,8 cm, ø liprand 14,4 cm,
ø bodem 9,3 cm

Materiaal

Zilver

Gewicht

487,9 gram 

Merken

1 MEESTERTEKEN HJ cursief
2 STADSKEUR wapen Heerenveen
3 JAARLETTER V

Inventarisnummer

BR3364

Literatuur

Catalogus zilvertentoonstelling (cat. Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden), Leiden 1935, p. 9, nr 7;

Peter Schoen, Heerenveens zilver 1616-1813 (cat. Museum Willem van Haren, Heerenveen), Heerenveen 2002, p. 49, nr 17 (als: Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, inv.nr I.D./706);

Veilingcatalogus Sotheby’s Amsterdam (Property from the Estate of Queen Juliana of the Netherlands, sale AM1100), 14-17 maart 2011, nr 36;

Jean-Pierre van Rijen, Martens-Mulder Collectie. Zilver uit de 17de en 18de eeuw, z.p. 2018, p. 105, 311, 313; afb. p. 94-96, 104-105, 107, 304-305, 311, cat.nr 22