PLAQUETTE

1624

Hans Lieuwens

De gedreven scène speelt zich af in een rotsachtig landschap met bomen, en op de achtergrond een ruïne en rietkragen. Mercurius, herkenbaar aan zijn gevleugeld schoeisel en gevleugelde ronde hoed, speelt fluit en probeert daarmee Argus in slaap te brengen. Hij heeft zich verkleed als herder: een herdersstaf leunt tegen zijn schouder, zijn slangenstaf (caduceus) ligt naast hem op de grond. Argus heeft een staf in de ene hand en ondersteunt zijn hoofd met de andere. Tussen hen in is nog net de kop van de in een koe veranderde Io te zien; rechts staat een hond. Op de achtergrond achtervolgt de god Pan de nimf Syrinx, die al vluchtend verandert in riet. In de lucht vliegen twee vogels. Beide taferelen worden beschreven in de Metamorfosen van Ovidius (boek 1, vers 668-712).

Deze gedreven zilveren plaquette, gesigneerd ‘16HL24’, gaat terug op een in lood afgegoten exemplaar, nu in de collectie van de Stichting Hannema-De Stuers in Heino. Elementen komen terug op werk dat Paulus van Vianen vervaardigde in zijn Praagse periode: Mercurius, Argus en de hond komen in vergelijkbare poses voor op plaquettes uit omstreeks 1607, terwijl het restant van het klassieke bouwwerk in de verte in spiegelbeeld terugkomt op een schets van de resten van de Aqua Claudia (hieronder).[1] Deze schets lijkt op een ets uit 1618 van Willem van Nieulandt (serie Ruinarum antiquarum quae Romae sunt; Rijksmuseum, Amsterdam); mogelijk is er een gemeenschappelijke inspiratiebron.[2] De plaquette in Heino is vermoedelijk echter niet van de hand van Paulus, maar van een directe medewerker, afgaande op compositie en detaillering ervan.[3] Hans Lieuwens is niet de enige die de plaquette navolgde. De zilversmid Rintje Jans (Leeuwarden) leverde in 1671 de zogeheten Popta-schotel, waarvan de voorstelling een deel van het plat vormt (onder), terwijl de zilversmid John Coquus (Londen), een schoonzoon van Paulus’ neef Christiaen van Vianen, omstreeks 1680 een rechthoekige variant plaatste op een toiletdoos, een onderdeel van een negen delen tellend toiletstel (Collectie De Boever-Alligoridès, MOU, Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen).[4] Op de achterkant is ‘Hont’ (?) gegrift. Aan de bovenzijde van de rand, op de plaats waar de plaquette vermoedelijk werd opgehangen, bevindt zich een halfronde inkeping, die later tamelijk provisorisch met een ‘inzetstukje’ is opgevuld.

[1] J.R. ter Molen, Van Vianen. Een Utrechtse familie van zilversmeden met een internationale faam (dissertatie Rijksuniversiteit Leiden), z.p. 1984, dl. 2, nrs 129, 231.

[2] Het betreft een prent uit Van Nieulandts serie ‘Ruinarum antiquarum quae Romae sunt’ (Rijksmuseum, Amsterdam, inv.nr RP-P-1879-A-3000; als: mogelijk de Porta Furba in Rome, 1618).

[3] D. Hannema, Beschrijvende catalogus van de schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen behorende tot de verzameling van de Stichting Hannema-De Stuers Fundatie, Rotterdam 1967, nr 545.

[4] Popta-schotel: Marlies Stoter, De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw (cat. Fries Museum, Leeuwarden), Leeuwarden/Franeker 2000, nr 19; Janjaap Luijt, Met glans verzameld. Zilver uit de collectie De Boever-Alligoridès, Oudenaarde 2011, p. 174, 176 (geen toeschrijving aan prent).

Afmetingen

ø 20,1 cm

Materiaal

Zilver, deels verguld

Gewicht

Merken

geen

SIGNATUUR

16HL24 (monogram HL)

Inventarisnummer

BR3051

Literatuur

A.L. den Blaauwen, Adam, Paulus en Christiaen van Vianen. Leven en werk (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Leiden), 1957, p. 22;

J.W. Frederiks, Dutch silver. II: Wrought plate of North and South-Holland from the Renaissance until the end of the eighteenth century, Den Haag 1958, nr 82Y;

J.R. ter Molen, Van Vianen. Een Utrechtse familie van zilversmeden met een internationale faam (dissertatie Rijksuniversiteit Leiden), z.p. 1984, dl. 2, nr 129;

Ingrid Weber, Deutsche, niederländische und französische Renaissance­plaketten 1500-1650. Modelle für Reliefs an Kult-, Prunk- und Gebrauchsgegenständen, München 1975, nr 948.3;

Jean-Pierre van Rijen, Martens-Mulder Collectie. Zilver uit de 17de en 18de eeuw, z.p. 2018, p. 45, 48-49; afb. p. 46, cat.nr 7