DOOS

1742

Andele Andeles

Leeuwarden

De ronde doos is aan de boven- en onderrand geprofileerd; het deksel heeft een knorrenrand. Een oudere, mettertijd wat verpoetste plaquette op het deksel toont in reliëf de ontmoeting van Christus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput (Bijbel, Johannes 4). Misschien sierde de plaquette eerder de spiegel van een tazza: aan de achterkant lijkt in het midden een bevestigingspunt weggevijld te zijn.

Op de gladde wand is in het midden van de 19de eeuw het alliantiewapen gegraveerd van het Leeuwarder echtpaar Buma-de With. Het alliantiewapen (hieronder) is van de Leeuwarder jurist en bestuurder mr Wiardus Willem Buma (1802-1873) en Maria de With (1803-1878), gehuwd in 1823. Het linker wapen is in drieën gedeeld: links een halve adelaar, rechtsboven een paard voor een boom en rechtsonder drie klavers; het rechter is ovaal (vrouwelijk) en toont twee gekruiste degens en vier vlinders. Het wapen komt onder meer terug op zilveren en koperen huwelijkspenningen en zilveren schaaltjes van de hand van Tjeerd Annes Keikes.[1]

De doos was eigendom van koningin-moeder Emma en werd van 16 augustus tot 15 september 1927 geëxposeerd op een zilvertentoonstelling in het Friesch Museum in Leeuwarden.[2] Buiten de catalogus om toonde een vitrine zilverwerk uit haar collectie en die van haar dochter koningin Wilhelmina.

[1] Penningen in Fries Scheepvaart Museum te Sneek en Fries Museum te Leeuwarden; schaaltjes in het Fries Museum (inv.nr Z1978-614).

[2] Herkomst doos: H.M. Koningin Emma; in lijn naar erven van H.M. Koningin Juliana.

Afmetingen

hoogte 6,8 cm, breedte 13,4 cm

Materiaal

Zilver

Gewicht

498,9 gr (doos 374,6 gr; deksel 124,3 gr)

Merken

1 MEESTERTEKEN AA
2 STADSKEUR wapen Leeuwarden
3 GEHALTETEKEN gewestelijk wapen Friesland
4 JAARLETTER G

Inventarisnummer

BR3365

Literatuur

Elias Voet, R. Visscher, Merken van Friesche goud- en zilversmeden; voorafgegaan door de Leeuwarder goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw, Den Haag 1932, p. 159, nr 74u;

E. Voet jr (bew. A. Wassenbergh, E.J. Penning, C. Boschma), Merken van Friese goud- en zilversmeden, Den Haag 1974, p. 200, nr 452;

Veilingcatalogus Sotheby’s Amsterdam (Property from the Estate of Queen Juliana of the Netherlands, sale AM1100), 14-17 maart 2011, nr 66;

Ter Molen 2014 A, p. 103, afb. 81-82;

Jean-Pierre van Rijen, Martens-Mulder Collectie. Zilver uit de 17de en 18de eeuw, z.p. 2018, p. 239, 303, 308-309, 313; afb. p. 240, 300-301, 304-305, 308, cat.nr 48