Merkenlijst

1

bijl

1853-1927; belastingteken voor in de handel terugke­rende edelmetalen voorwer­pen van Nederlandse oorsprong (met tekens gildetijd, Koninkrijk Holland, Franse Republiek, Franse Keizerrijk tot 1814, Maas­tricht en Luik 1814, Zuidelijke Nederlanden); is abusievelijk vaak afgeslagen op oud buitenlands werk en bovendien veelvuldig vervalst

2.

dolfijn in contour

1859-1893; belastingteken voor nieuwe Nederlandse voorwerpen; is abusievelijk ook wel afgeslagen op oud buitenlands werk

3.

gebloemde V in contour

1814-1831; belastingteken voor vanuit het buitenland en voor in de handel terugkerende edelmetalen voor­werpen (met tekens gildetijd, Koninkrijk Holland, Franse tijd); in 1816 werd het teken als gratis recense afgesla­gen (V = Vreemd werk)

4.

gekroond monogram ET

1812-1813 (Franse tijd); belastingteken voor grote buitenlandse edelmetalen voorwerpen en voorwerpen van onbekende herkomst; het teken werd in 1812 als gratis recense afgeslagen (ET = Étran­ger)

5.

gekroonde O

1807 (Oost-Friesland 1809-1810); belastingteken voor reeds bestaande, gekeurde edelmetalen voorwerpen, afgeslagen als gratis recense; is veelvuldig vervalst (O = Oud)

6.

hand met stok, in cirkel

1814-1831 (Koninkrijk der Nederlanden, Zuidelijke Provincies); kantooraanduidend merk voor grote en middelgrote zilveren voorwerpen (kantooraanduidende letter boven de hand)

7.

I cursief

1906-1953; belastingteken voor nieuwe Nederlandse edelmetalen voorwerpen; is abusievelijk ook wel afgeslagen op oud buitenlands werk; na 1927 werd het tevens afgeslagen op oud Nederlands werk (I = Inlands)

8.

Minervakop

sinds 1814: kantooraanduidend teken voor grote zilveren voorwerpen (wijziging in 1906; kantooraanduidende letter in helm)

9.

staande leeuw 1

1814-1953; gehalteteken voor grote zilveren voorwerpen (eerste gehalte; 934/000)

10.

staande leeuw I

sinds 1953; gehalteteken voor grote zilveren voorwerpen (eerste gehalte; 925/000)

11.

twee gekruiste takken met 2, in vierkant

1814-1831 (Koninkrijk der Nederlanden, Zuidelijke Provincies); grote en middelgrote zilveren werken, tweede gehalte, 833/000)

12.

V in gekroond schild

1814-1853; belastingteken voor vanuit het buiten­land en voor in de handel terugkerende edelmetalen voorwerpen (met tekens gildetijd, Koninkrijk Holland, Franse tijd); in 1816 werd het teken als gratis recense afgeslagen (V = Vreemd werk)

13.

ZI

sinds 1953; keur voor zilveren voorwerpen aangeboden in voltooide staat (eerste gehalte; 925/000)

14.

ZII

sinds 1953; keur voor zilveren voorwerpen aangeboden in voltooide staat (tweede gehalte; 835/000)

15.

zwaan in ovaal

1893-heden (Frankrijk); importteken voor zilveren voor­werpen van vol­doende gehalte, afkomstig van openbare verkopingen en met niet vast te stellen herkomst

16.

zwaardje

sinds 1814; gehalteteken afgeslagen op kleine zilveren voorwerpen of onderdelen van grotere zilveren voorwerpen (tenminste 833/000); wijzigingen in 1906 (vorm), 1953 (835/000) en 1955 (925/000)